Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Załatwianie spraw ważne! (1)
        Ewidencja Ludności i Dowody osobiste (4)
            Informacje dla wyborców (3)
        Działalność gospodarcza (1)
        Geodezja (2)
        Gospodarka nieruchomościami (7)
        Ochrona środowiska (9)
            Czyste Powietrze (6)
            Rejestr szamb (3)
            Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (2)
        Oświata (0)
            Awans zawodowy nauczycieli (1)
            Młodociani pracownicy (2)
            Realizacja obowiązku nauki (1)
            Stypendia i zasiłki szkolne (1)
            Żłobki i kluby dziecięce (1)
            Rekrutacja (2)
        Urząd Stanu Cywilnego (11)
        Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (7)
        Zezwolenia - psy agresywne (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Rolnictwo (0)
        Gospodarka komunalna, dodatki mieszkaniowe (0)
        Gospodarka Przestrzenna i Drogi Publiczne (8)
        Sprawy Obronne i Wojskowe (6)
        Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Uprawnienia (1)
    Zgromadzenie publiczne (2)

Gmina
    Burmistrz (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Kompetencje (11)
    Status Prawny i Organizacyjny (18)
    Rejestr instytucji kultury (1)

Rada Miejska w Kobylinie
    Najbliższe sesje (2)
    Protokoły z sesji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2006 - 2010 (46)
        Kadencja 2010 - 2014 (46)
        Kadencja 2014-2018 (47)
        Kadencja 2018 - 2023 (6)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        2024 (13)
        2023 (65)
        2022 (67)
        2021 (71)
        2020 (51)
        2019 (71)
        2018 (75)
        2017 (69)
        2016 (60)
        2015 (57)
        2014 (72)
        2013 (67)
        2012 (75)
        2011 (61)
        2010 (63)
        2009 (58)
        2008 (67)
        2007 (60)
        2006 (25)
        2004 (12)
        Ochrona środowiska (1)
        2005 (28)
    Skład Rady (1)
    Komisje Rady (1)
    Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Kobylinie (1)
    Interpelacje i Zapytania Radnych (9)
    Sesje Rady Miejskiej w Kobylinie (1)

Urząd Miejski
    Ogłoszenia/decyzje (429)
        Decyzje środowiskowe (164)
        Decyzje lokalizacyjne (207)
        Plany zagospodarowania przestrzennego (13)
            Farma wiatrowa Kobylin (4)
        Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (506)
    Sprawy kadrowe (0)
        Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska (40)
        Listy kandydatów spełniających wymagania formalne (6)
        Informacja o wynikach naboru (28)
        Procedura - wzory druków (1)
        Wzory dokumentów dla kandydatów (2)
        Sprawy kdrowe jednostek podległych (6)
    Sprawozdawczość (0)
        2022 (13)
        2021 (13)
        2020 (14)
        2019 (14)
        2018 (11)
        2017 (11)
        2016 (18)
        Archiwalna (0)
            2006 (6)
            2007 (7)
            2008 (7)
            2009 (7)
            2010 (10)
            2011 (13)
            2012 (13)
            2013 (13)
            2014 (16)
            2015 (11)
        2023 (9)
    Regulamin urzędu (1)
    Zapytania Publiczne (1)
    Akta stanu cywilnego (0)
    Petycje (18)

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
    2024 (1)

Podatki
    2024 nowe ważne! (8)
    Wzory formularzy ważne! (2)
        RODO (1)
        Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (0)
            Formularze podatkowe dla osób fizycznych od 01.07.2019 (4)
            Formularze podatkowe dla osób prawnych od 01.07.2019 (3)
            Formularze podatkowe dla osób fizycznych od 01.01.2016 do 30.06.2019 (4)
            Formularze podatkowe dla osób prawnych od 01.01.2016 do 30.06.2019 (3)
        Podatek od środków transportowych (3)
        Inne formularze i wnioski (3)
    2023 (9)
    2022 (8)
    2021 (8)
    2020 (9)
    2019 (6)
    Interpretacje podatkowe (1)
    Archiwum (93)
    Terminy płatności (1)

Prawo lokalne
    Informacje (52)
    Budżet (0)
        Budżet 2021 (27)
        Budżet 2020 (40)
        Budżet 2019 (46)
        Budżet 2018 (48)
        Budżet 2017 (48)
        Budżet 2016 (42)
        Budżet 2015 (47)
        Budżet 2014 (48)
        Budżet 2013 (38)
        Budżet 2012 (38)
        Budżet 2011 (39)
        Budżet 2010 (24)
        Budżet 2009 (19)
        Budżet 2008 (25)
        Budżet 2007 (24)
        Budżet 2006 (18)
        Budżet 2005 (16)
        Budżet 2004 (0)
            Sprawozdawczość (2)
            Budżet + zmiany (1)
        Budżet 2003 (3)
        Budżet 2002 (1)
        Budżet 2001 (1)
        Budżet 2000 (1)
        Budżet 1999 (1)
        Budżet 2022 (10)
        Budżet 2023 (7)
        Budżet 2024 (7)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Rok 2007 (4)
        Rok 2006 (2)
        Rok 2005 (6)
        Rok 2004 (1)
        Rok 2008 (3)
        Rok 2009 (3)
        Rok 2012 (1)
        Rok 2014 (3)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (2)
        Rok 2018 (202)
        Rok 2019 (225)
        Rok 2020 (170)
        Rok 2021 (193)
        Rok 2022 (227)
        Rok 2023 (243)
        Rok 2024 (75)

Inne dokumenty
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Wzór oświadczenia majątkowego (2)
        2016 (0)
            Burmistrz (0)
            Radni Rady Miejskiej (0)
            Sekretarz (0)
            Skarbnik (0)
            Kierowicy jednostek organizacyjnych (0)
        2017 (0)
            Burmistrz (0)
            Sekretarz (0)
            Skarbnik (0)
            Kierowicy jednostek organizacyjnych (0)
            Radni Rady Miejskiej (0)
            p.o. Burmistrza Miasta (0)
        2018 (0)
            Burmistrz (1)
            Sekretarz (1)
            Skarbnik (1)
            Kierowicy jednostek organizacyjnych (9)
            Radni Rady Miejskiej (15)
        2019 (0)
            Burmistrz (1)
            Sekretarz (1)
            Skarbnik (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (9)
            Radni Rady Miejskiej (15)
        Archiwalne (0)
            2010 (0)
                Burmistrz (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Sekretarz (0)
                Skarbnik (0)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
            2010 - początek kadencji (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Burmistrz (0)
            2011 (0)
                Burmistrz (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Sekretarz (0)
                Skarbnik (0)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
            2012 (0)
                Burmistrz (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Sekretarz (0)
                Skarbnik (0)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
            2013 (0)
                Burmistrz (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Sekretarz (0)
                Skarbnik (0)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
            2015 (0)
                Burmistrz (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Sekretarz (0)
                Skarbnik (0)
                Kierowicy jednostek organizacyjnych (0)
            2014 (0)
                Burmistrz (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Sekretarz (0)
                Skarbnik (0)
                Kierownicy Jednostek organizacyjnych (0)
            2014 - zakończenie kadencji (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Burmistrz (0)
            2014 - początek kadencji (0)
                Radni Rady Miejskiej (0)
                Burmistrz (0)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
        2020 (0)
            Burmistrz (1)
            Sekretarz (1)
            Skarbnik (1)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (11)
            Radni Rady Miejskiej (15)
        2021 (0)
            Radni Rady Miejskiej (15)
            Burmistrz Kobylina (1)
            Sekretarz Gminy (1)
            Skarbnik Gminy (1)
            Kierownicy jednostek orgnizacyjnych (9)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (2)
        2022 (14)
            radni (15)
        2023 (14)
            radni (15)

Zamówienia publiczne
    Przetargi (0)
        Plan postępowań (10)
            2022 (7)
            Plan OSP Kuklinów 2022 (1)
            2023 (6)
            2024 (3)
        od 2021 (1)
        2020 (6)
        2019 (6)
        inne (3)
        Archiwalne (0)
            2006 (16)
            2007 (22)
            2015 (12)
            2008 (16)
            2014 (13)
            2009 (21)
            2018 (14)
            2013 (17)
            2017 (16)
            2010 (10)
            2012 (12)
            2016 (11)
            2011 (12)
    Zapytania ofertowe (0)
        2020 (16)
        Jednostki organizacyjne (0)
            2020 (3)
            2023 (1)
        Archiwum (0)
            2018 (2)
            2019 (1)
        2021 (5)
    Konkursy (1)

Wybory i referenda
    Aktualne (5)
        Wybory samorządowe 2024 (32)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (5)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (13)
        Referendum w dniu 15 września 2023r. (1)
        Wybory ławników kadencja 2024-2027 (2)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020 r. (28)
        Wbory do Sejmu i Senatu 2019 (14)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (12)
        Wybory Samorządowe 2018 (31)
    Archiwalne (0)
        2013 (14)
        2011 (0)
            Wybory parlamentarne - akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (11)
        2010 (0)
            Wybory prezydenckie - akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (7)
            Wybory samorządowe - akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (20)
        referendum 2015 (8)
        Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (16)
        2009.06.07 - Wybory do PE (0)
            Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (5)
        Wybory Prezydenta 2015 (13)
        Wybory przedterminowe burmistrza 2017 (21)
        2007.09.23 - samorządowe uzupełniające (0)
            Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (10)
        Wybory Samorządowe 2014 (30)
        Wybory ławników kadencja 2020-2023 (1)
        2007.10.21 - parlamentarne (2)
            Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (4)
        Parlament Europejski 2014 (12)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (14)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
    Nabór rachmistrzów spisowych (2)

Działalność lobbingowa
    Działalność lobbingowa (1)

Informacja Publiczna
    2017 (3)

Ochrona Danych Osobowych
    Informacje (1)

Mienie ruchome Gminy Kobylin
    przetargi (0)

Projekt EFS "Szkoła Ludzi Sukcesu"
    informacje (2)

Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej
    Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej (1)

Ponowne Wykorzystywanie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij