Lp.

 

 Karta informacyjna

 

1

 

 Numer karty/rok

 

 

80/2016

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

 

Wnioski o wydanie decyzji

3

 

 Temat dokumentu

 

 

inne

4

 

 Nazwa dokumentu

 

 

Wniosek o wydanie decyzji
na usunięcie drzew

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 

Wniosek w sprawie wydania decyzji  na usunięcie drzew gatunku: brzoza – 6 szt. i świerk - 10 szt.  zlokalizowanych na działkach o nr 34 i 6
w obrębie wsi Fijałów. 

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 

 Obręb wsi Fijałów, gm. Kobylin, Woj. Wielkopolskie

7

 

 Znak sprawy

 

 

RiOŚ 6131.38.2016

8

 

 Dokument wytworzył

 

 

Marian Robaszkiewicz

9

 

 Data dokumentu

 

6 października 2016 r.

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski w Kobylinie

Rynek M.J.Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

-

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

 

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

10 października 2016 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

 

18

 

 Uwagi

 

-