Komisje Rady Miejskiej w Kobylinie

KOMISJA BUDŻETU, GOSPODARKI I ROLNICTWA

Przewodniczący: ŁUKASZ PIOTR JARUS

Członek –  PIOTR CHLEBOWSKI

Członek –  TADEUSZ WŁADYSŁAW DŻYGAŁA

Członek –  ZYGMUNT MOLSKI

Członek –  MIKOŁAJ KACPER STANISŁAWSKI

 KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: GRZEGORZ KRECZMER

Członek –  KAROL MICHAŁ KWIATKIEWICZ

Członek –  MICHAŁ SKUPIN

Członek –  MARCIN SZUMERA

Członek –  ANDRZEJ JAN WAJDLEJT

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący:  ANDRZEJ IZYDOR MAĆKOWIAK

Członek –  IWONA BZODEK

Członek –  MIROSŁAW MAREK FLAK

Członek –  KAROL KEMPA

Członek –  KONRAD PRZYBYSZEWSKI

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Członek –  ŁUKASZ PIOTR JARUS

Członek –  GRZEGORZ KRECZMER

Członek –  ANDRZEJ IZYDOR MAĆKOWIAK