Rada Miejska w Kobylinie

 

Przewodniczący: Piotr Chlebowski

Z-ca Przewodniczącego: Mirosław Flak

 

Członek –  Iwona Bzodek

Członek –  Tadeusz Władyslaw Dżygała

Członek –  Łukasz Piotr Jarus

Członek –  Karol Kempa

Członek –  Grzegorz Kreczmer

Członek –  Karol Michał Kwiatkiewicz

Członek –  Andrzej Izydor Maćkowiak

Członek –   Zygmunt Molski 

Członek –  Konrad Przybyszewski 

Członek –  Michał Skupin

Członek –  Mikołaj Kacper Stanisławski

Członek –  Marcin Szumera

Członek –  Andrzej Wajdlejt