Jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Kierownik: Izabela Domaszewska

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

Dyrektor: Katarzyna Jackowska

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie

Dyrektor: Mariola Wojciechowska

Szkoła Podstawowa w Kuklinowie

Dyrektor: Małgorzata Wysocka

Szkoła Podstawowa w Smolicach

Dyrektor: Marlena Kamińska

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym

Dyrektor: Marlena Roszak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie

Dyrektor: Aldona Kordus

Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie

Dyrektor: Leszek Ostojski

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie

Dyrektor: Anna Rowicka