OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KOBYLINA

 

o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin.

 

Burmistrz Kobylina na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin niniejszym informuję, że wnioski o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 12 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (pokój Nr 11)

 

 

 

                                                                                                                           BURMISTRZ KOBYLINA

                                                                                                                                 /-/ Tomasz Lesiński

 

 

 

Kobylin, dnia 21 kwietnia 2023 r.