OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KOBYLINA

 

 

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin.

 

 

Burmistrz Kobylina na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej
w Kobylinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin niniejszym informuję, że wnioski o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 7 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim
w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (pokój Nr 9)

 

 

Kobylin, dnia 07.02.2022r.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                         Burmistrz Kobylina

                                                                                         (-) Tomasz Lesiński