W dniu 10 stycznia 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie nastapiło uroczyste wręczenie certyfikatów legalności oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Kobylinie. Audytu oprogramowania dokonała firma CompNet z Konina.

Firma CompNet, mająca uprawnienia do wystawiania certyfikatu "JESTEM LEGALNY" oraz ubiegania się w imieniu klienta o wydanie certyfikatu Microsoft License Management Certyfikacion dla firm i instytucji, przeprowadziła w miesiącach wrzesień-listopad 2006 r. audyt w zakreaie oprogramowania używanego w Urzędzie Miejskim w Kobylinie.
Audyt został przeprowadzony na zlecenie Urzędu MIejskiego w Kobylinie i odbył się w następujących etapach:

  • Inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego (skanowanie komputerów oprogramowaniem audytorskim)
  • Inwentaryzacja zakupionego oprogramowania
  • Weryfikacja zainstalowanego oprogramowania z oprogramowaniem zakupionym
  • Raport wstępny z kontroli
  • Wdrożenie zaleceń audytowych
  • Szkolenie użytkowników komputerów w zakresie korzystania z oprogramowania i przestrzegania procedur zarządzania oprogramowaniem
  • Wydanie wniosku o certyfikację
  • Otrzymanie certyfikatu Certyfikat Microsoft License Management Program oraz certyfikatu firmy CompNet "Jestem Legalny"

Po przeprowadzonych pierwszych etapach audytu dostaliśmy informację od firmy audytorskiej, że Nasz urząd może się pochwalić tym, że oprogramowanie zainstalowane na komputerach biurowych oraz serwerach jest prawie w pełni legalne. Zalecenia audytorskie dotyczyły jedynie drobnych spraw związanych z kopiami zapasowymi używanego oprogramowania.

W okresie ważności certyfikatu jesteśmy zarejestrowani w bazie danych Microsoftu jako legalna instytucja, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo kontroli, a w razie jej przeprowadzenia, szybkie i pomyślne zakończenie. Kontrole oprogramowania, kończą się przeważnie konfiskatą komputerów jako materiału dowodowego przestępstwa, wysokimi karami pieniężnymi itp. gdyż użytkownicy w sposób nieświadomy (lub świadomy) łamią prawa autorskie poprzez nieprawidłowy zakup programów, czy też ściąganie nielegalnych programów z internetu.

 

                         obrazek                obrazek