Z uwagi, że serwis odpowiedzialny za wizualizację wyników wyborów http://wybory2006.pkw.gov.pl/ jest bardzo przeciążony i nie działa zamieszczamy poniżej wyniki wyborów podane przez Miejską Komisję Wyborczą w Kobylinie.

Nieoficjalne wyniki głosownia: