Wykaz Nieruchomości Gruntowej Przeznaczonej do Sprzedaży w Kuklinowie