Ogłoszenie

Burmistrza Kobylina o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do   rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin

Burmistrz Kobylina na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  nie stanowiących własności Gminy Kobylin zawiadamia, że  Gmina Kobylin udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji  dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach w kwocie 25.000 zł na realizowane roboty budowlane polegające na częściowej wymianie i wzmocnieniu elementów konstrukcji więźby dachowej oraz impregnacji drewna przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej Kościoła Parafialnego w Smolicach.

Kobylin, dnia 26 czerwca  2014 r.

Burmistrz Kobylina
(-) Bernard Jasiński