Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że od dnia 1 października 2008 r. został uruchomiony program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę w 2008 r.

„Wniosek o zasiłek celowy w związku z  suszą w 2008r.” należy pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a następnie wypełniony wraz z załączonym protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję, dostarczyć do Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, Al.Powst.Wlkp.47 pok.5 w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2008 r.