Urząd Miejski w Kobylinie informuje, ze od dnia 29.09.2008r. zostaje uruchomiona linia kredytowa w związku z klęską suszy.

Wnioski o udzielenie kredytu należy pobrać w banku, a następnie wypełnione osobiście dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kobylinie /pokój nr 6/.